Piszemy STANDARD – przez d na końcu – ale wymawiamy [standart], dlatego że wygłosowe, czyli końcowe spółgłoski zawsze wymawiamy bezdźwięcznie. Końcowe d odżywa jednak w odmianie wyrazu – piszemy i mówimy: standardu, ze standardem, w standardzie (nie: *w standarcie). Ale uwaga! Możemy mieć kłopoty z poprawną wymową i pisownią przymiotnika utworzonego od tego rzeczownika. Graficznej formie STANDARDOWY (utworzonej od pisanej postaci rzeczownika standard) odpowiada foniczna postać [standartowy] – utworzona od wymawianej postaci rzeczownika [standart]. A więc wprawdzie piszemy STANDARDOWY –przez d, ale poprawnie wymawiamy [standartowy] – przez [t].
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]