Przysłowia SŁUŻBA NIE DRUŻBA używamy wtedy, gdy chcemy zaznaczyć, że obowiązek służbowy jest najważniejszy, że należy podporządkować mu inne sprawy. Połączenie SŁUŻBA NIE DRUŻBA zapisujemy tak jak w tytule: jako trzy osobne wyrazy i bez przecinka przed NIE. W konstrukcjach zawierających domyślne przeciwstawienie (czyli niewyrażone wprost, za pomocą odpowiednich spójników) cząstkę NIE zapisujemy rozdzielnie. Dlatego piszemy: SŁUŻBA NIE DRUŻBA, anioł nie kobieta, mąż nie mąż… W konstrukcjach takich nie stawiamy przecinka – traktujemy je bowiem jak całostki odnoszące się do jednego obiektu. A czym lub kim jest DRUŻBA z przysłowia? To nie ‘mężczyzna, który towarzyszy panu młodemu do ślubu’, choć współcześnie przede wszystkim takie znaczenie ma rzeczownik DRUŻBA. DRUŻBA w tym przysłowiu oznacza ‘przyjaźń’. Pierwotne znaczenie wyrazu DRUŻBA to ‘łączenie, zespalanie, jednoczenie’ – od tego DRUŻBA ‘to co łączy członków grupy; przyjaźń’ i wreszcie DRUŻBA ‘grupa przyjaciół, druhów; drużyna’.

Źródło:

[NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; USJP; SEJP Bor, 129]