Ryby i grzyby ORAZ grochówka…

Pamiętajmy, że ORAZ to spójnik przeznaczony do używania przede wszystkim w języku urzędowym i kancelaryjnym, a nie w codziennej polszczyźnie. Nie jest równoważny stylistycznie spójnikowi I – i dlatego nie powinien być stosowany jako jego zamiennik w zwykłych tekstach, czyli tekstach nieurzędowych i nienaukowych. W języku potocznym – ale także w tekstach literackich czy publicystycznych – lepiej stosować zwyczajne, zawsze poprawne i zawsze odpowiednie I, np.: Na obiad będzie kalafiorowa i bitki (a nie: kalafiorowa oraz bitki); Mam dwa psy, kota i akwarium z krewetkami (a nie: kota oraz akwarium). Za to w tekstach urzędowych, kancelaryjnych, naukowych, a także biznesowych czy technicznych spójnik ORAZ sprawdzi się znakomicie. Poprawnie i stosownie zatem: zakres działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz prawa i obowiązki jej funkcjonariuszy; nabór pracowników naukowych do jednostek PAN oraz instytutów badawczych; aby otrzymać zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego należy spełniać kryterium dochodowe…

 

Źródło:

[NSPP; WSPP; SO PWN; Baza CKS]