Wiecie, że piłkarski obyczaj wymieniania się koszulkami ma bardzo stary rodowód? W dawnych czasach na dowód bliskich, poufałych stosunków, aby okazać sobie przyjaźń i chęć braterstwa, wymieniano się właśnie koszulami. Takie też pierwotne znaczenie ‘wymieniać koszule’ miał dawny czasownik RUBASZYĆ – od zachowanego do dziś tylko w języku rosyjskim rzeczownika RUBASZKA, później też rubacha (rosyjskie руба́шка [rubaszka]). Od XVIII w. RUBASZYĆ zaczyna być używane w ogólniejszym znaczeniu ‘spoufalać się’ – i od tego właśnie pochodzi wcześniejsze znaczenie przymiotnika RUBASZNY ‘swobodny, swawolny w sposobie bycia; odzwierciedlający taki sposób bycia’. Dzisiaj znaczenie nieco się zmodyfikowało i RUBASZNY oznacza nie tyle ‘swobodny i nieskrępowany’, ile ‘nazbyt swobodny i nieskrępowany; niezwracający uwagi na formy towarzyskie; bezceremonialny’.
Źródło: [SJP PWN; USJP; SEJP Bor, 525; WSRP]