Poprawnie mówimy i piszemy PRZYSPOSABIAĆ (a nie: „przyspasabiać”) – tworząc niedokonany odpowiednik czasownika dokonanego PRZYSPOSOBIĆ, tylko jedno -a- przekształcamy w -o-, rdzenne -o- pozostawiamy nieprzekształcone (przysposabiać < przysposobić < sposobić < sposób). Czasowniki PRZYSPOSABIAĆ i PRZYSPOSOBIĆ łączą w sobie znaczenia zapożyczonych i mylonych ze sobą czasowników ADAPTOWAĆ i ADOPTOWAĆ. PRZYSPOSOBIĆ i PRZYSPOSABIAĆ oznaczają bowiem zarówno ‘przystosować, przystosowywać, (u)czynić zdatnym do czegoś’ (np. Przysposabiamy pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych), jak i ‘adoptować, usynowić, usynawiać’ (np. Już kilkanaście bezdzietnych małżeństw z naszego powiatu przysposobiło dzieci właśnie z tego domu dziecka). Jeśli więc nie jesteśmy pewni, czy powinniśmy powiedzieć ADAPTOWAĆ czy ADOPTOWAĆ, mówmy PRZYSPOSOBIĆ.
Źródło: [NSPP; WSPP; SJP PWN; Baza CKS]