PRZEŹROCZYSTY – PRZEZROCZYSTY

...czyli ‘przejrzysty, przepuszczający światło, prześwitujący’. Obie postaci: PRZEŹROCZYSTY i PRZEZROCZYSTY są tak samo poprawne. Możemy więc pisać i mówić PRZEŹROCZYSTY lub PRZEZROCZYSTY, w zależności od tego, która forma nam bardziej odpowiada, pamiętajmy tylko, by w jednym tekście stosować tylko jeden rodzaj zapisu. PRZEŹROCZYSTY / PRZEZROCZYSTY to przymiotnik stopniowalny, coś może być zatem mniej lub bardziej PRZEŹROCZYSTE albo mniej lub bardziej PRZEZROCZYSTE, może być też PRZEŹROCZYSTSZE lub PRZEZROCZYSTSZE, a nawet NAJPRZEŹROCZYSTSZE lub NAJPRZEZROCZYSTSZE, np. najdelikatniejsze koronki i najprzeźroczystsze / najprzezroczystsze muśliny.
Źródło: [SO PWN; NSPP; WSPP; SJP PWN; USJP]