PRZEKONUJĄCY albo PRZEKONYWAJĄCY

Czasownik PRZEKONYWAĆ ma w czasie teraźniejszym dwojaką odmianę: przekonuję albo przekonywam (nie: „przekonywuję”), przekonujesz albo przekonywasz (nie: „przekonywujesz”), przekonuje albo przekonywa (nie: „przekonywuje”), przekonujemy albo przekonywamy (nie: „przekonywujemy”), przekonujecie albo przekonywacie (nie: „przekonywujecie”), przekonują albo przekonywają (nie: „przekonywują”). Imiesłowy przymiotnikowe czynne tworzy się od tematu czasu teraźniejszego, a więc poprawność form odmiany czasownika wskazuje nam poprawność form imiesłowowych. Ponieważ poprawne są formy PRZEKONUJE i PRZEKONYWA, a niepoprawna jest forma „przekonywuje”, poprawne będą tylko postaci imiesłowu: PRZEKONUJĄCY albo PRZEKONYWAJĄCY, a niepoprawna forma „przekonywujący”. Zapamiętajmy zatem: PRZEKONUJĄCY albo PRZEKONYWAJĄCY, ale nigdy „przekonywujący”.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]