Pamiętajmy, że określenia funkcji, stanowisk, godności, a także tytuły naukowe i zawodowe zapisujemy małymi literami. Piszemy zatem: specjalista ds. zarządzania, starszy menedżer ds. sprzedaży, kierownik ds. marketingu, kierownik Działu Reklamacji, dyrektor naczelny, prezes zarządu (lub prezes Zarządu, jeśli w danym przedsiębiorstwie zarząd jest jednostką o nazwie Zarząd), minister, prokurator, profesor zwyczajny i doctor honoris causa (lub doktor honoris causa), inżynier, a także ksiądz proboszcz, przeor czy wikary.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]