I tylko tak: POJEDYNCZY, a nie *pojedyńczy. Mówić możemy i tak, i tak, tzn. [pojedynczy] lub [pojedyńczy] – oba sposoby wymawiania są poprawne – ale piszemy zawsze przez N: POJEDYNCZY. W całej rodzinie wyrazowej liczebnika JEDEN wyrazy mają formy graficzne z literą N: JEDEN, JEDYNY, JEDYNKA, JEDNOŚĆ, JEDNOSTKA, JEDNAKI, JEDNOCZYĆ, JEDNAĆ, również wyrazy utworzone od wyrażenia PO JEDNEMU, czyli właśnie POJEDYNCZY, a także POJEDYNEK i W POJEDYNKĘ. Jedynie znacznie dalszy krewny, przysłówek JEDYNIE („potomek” przymiotnika jedyny), zawiera foniczne [ń], któremu jednak odpowiada graficzny dwuznak ni.
Źródło: [SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; SO PWN]