Piszemy, jak wolimy: PĘSETA albo PINCETA, PINCETKA albo PĘSETKA. Ale niezależnie od tego, jak piszemy, wymawiamy zawsze tylko [pęseta] i [pęsetka]. Wymowa doliterowa [pinceta] jest błędem językowym. Forma PĘSETA nawiązuje do wymowy, forma PINCETA – do zapisu oryginału. PĘSETA / PINCETA to bowiem bardziej i mniej spolszczone postacie stukilkunastoletniego zapożyczenia z języka francuskiego: francuskie pincettes ‘szczypczyki’ to zdrobnienie od pinces ‘szczypce’. Przed reformą ortografii, czyli przed 1936 r., w słownikach figurowała wprawdzie forma „penseta”, ale to już zamierzchła przeszłość...
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; SWO; ESJP, II, 539]