PAJDA – zdrobniale PAJDKA – to regionalne, wschodnie określenie kromki chleba. Pochodzenie słowa nie jest jasne, a pierwsze notowanie leksykograficzne pochodzi z połowy XIX w., choć należy przypuszczać, że sam wyraz jest o wiele, wiele starszy (gwaryzmy, dialektyzmy, regionalizmy rzadko mają tak obfite poświadczenia tekstowe jak słowa należące do polszczyzny ogólnej; czasem trafiamy na nie w literaturze pięknej, jeśli pisarz nie był świadom ich nacechowania lub przeciwnie – używał ich specjalnie do nadania dziełu pożądanej wartości stylistycznej). Możliwe, że nasza polska, wschodnia PAJDA ma jeszcze bardziej wschodniego przodka: dość prawdopodobne bowiem, że pochodzi od ukraińskiego gwarowego pajida, które z kolei wywodzi się od ukraińskiego, a wcześniej wschodniosłowiańskiego jida ‘jadło’. PAJDA to zatem taka „pojadka”, coś, dzięki czemu można sobie pojeść. :) 

Źródło:

[SJP PWN; SJP Dor; ISJP; USJP; ESJP, II, 485]