Pamiętajmy, że cząstkę BY piszemy ŁĄCZNIE ze WSZYSTKIMI FORMAMI OSOBOWYMI CZASOWNIKA, nawet wtedy, gdy forma osobowa jest użyta nieosobowo. Dlatego piszemy: Poszłoby się do kina; pojechałoby się na wycieczkę (gdyby było kiedy i za co); pohulałoby się troszkę… - mimo że wszystkie te zdania są bezpodmiotowe, a więc forma 3. os. lp. jest w nich użyta w funkcji nieosobowej. (Podobnie piszemy: Nasze maleństwo i poszłoby do przedszkola, i pojechałoby na wycieczkę, i pohulałoby z innymi bobasami, gdyby tylko było zdrowe). Jedynymi formami czasownika, które piszemy ROZDZIELNIE z cząstką BY są formy stricte bezosobowe, czyli BEZOKOLICZNIK i formy zakończone na -no, -to: Do kina pójść by ci się chciało? Pewnie, że pojechano by na festiwal, nawet uszyto by stroje na tę okazję, ale…
Źródło: [SO PWN]