Wykrzykniki jednosylabowe oj! i jej! zapisujemy jako pojedyncze wyrazy. Utworzone od nich – trochę dłuższe lub znacznie dłuższe – wykrzykniki, będące ich rozszerzeniem, czy też modyfikacją, również zapisujemy łącznie: oj, ojoj, ojojoj, ojej, ojejej, ojejejej, ojeju, ojejku, jej, jeju, jejku. Jeśli chcemy zaznaczyć, że używamy dwóch krótszych wykrzykników, a nie jednego długiego, musimy to zaznaczyć, posługując się interpunkcją, a więc: „Ojojoj! A co to za bałagan?!” lub: „Oj, ojoj! A co to za bałagan?!”, lub „Oj! Ojoj! A co to za bałagan?!” (a nie: „O jojoj!”, nie „Oj ojoj!”).
Źródło: [SO PWN; NSPP; WSPP]