O SĘDZI, SĘDZIM I SĘDZINIE – cz. I

Gdy SĘDZIĄ jest MĘŻCZYZNA, stosujemy odmianę przymiotnikową (ściślej: przymiotnikowo-rzeczownikową): lp.: ten sędzia, tego sędziego, temu sędziemu, tego sędziego, z tym sędzią, o tym sędzi, panie sędzio!; l.mn. ci sędziowie, tych sędziów, tym sędziom, tych sędziów, z tymi sędziami, o tych sędziach, panowie sędziowie! Dopuszczalna - choć już mocno przestarzała - jest również odmiana rzeczownikowa (ściślej: rzeczownikowo-przymiotnikowa): ten sędzia, tego sędzi, temu sędzi, tego sędzię, z tym sędzią, o tym sędzim, panie sędzio! (liczba mnoga taka sama jak poprzednio). Drugi, starszy sposób odmiany stosujemy tylko wyjątkowo, np. gdy chcemy nadać tekstowi nieco archaiczną formę. Staramy się również nie mieszać obu sposobów odmiany w obrębie jednego tekstu.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]