NAROŚL, ODROŚL, WYROŚL…

Warto pamiętać, że słowa takie jak NAROŚL, ODROŚL, WYROŚL – oznaczające rozmaite twory roślinne – są rzeczownikami rodzaju żeńskiego (a nie męskiego). Poprawnie mówimy i piszemy: ta NAROŚL, ta ODROŚL, ta WYROŚL – tej NAROŚLI, tej ODROŚLI, tej WYROŚLI (nie: „tego narośla” czy „tego odrośla”). O ile błędy fleksyjne w odmianie tych rzeczowników w liczbie pojedynczej nie są aż tak częste, o tyle błędy polegające na tworzeniu niewłaściwych form liczby mnogiej są wręcz nagminne. Pamiętajmy: skoro TA NAROŚL – to TE NAROŚLE (nie: „te narośla”) – tak jak jedna winorośl – dwie winorośle (nie: „winorośla”), jedna latorośl – dwie latorośle (nie: „latorośla”). Rzeczowniki rodzaju żeńskiego nigdy nie mają zakończenia -a w mianowniku liczby mnogiej – końcówka -a w M. l.mn. jest właściwa rzeczownikom nijakim, a spotykana również u niektórych rzeczowników męskich. Rzeczowniki żeńskie mają w tym przypadku fleksyjnym zakończenia: -e, -i, -y.

Źródło:

[SO PWN; SJP PWN; NSPP; WSPP; Baza CKS]