Piszemy MRZONKA – przez rz – od czego zatem ta MRZONKA pochodzi? Od mżyć ‘o deszczu: siąpić; o świetle: ledwie świecić’? – ale przecież tutaj jest samo ż... Od mrzeć ‘umierać; zanikać’? – ortografia by się zgadzała, ale znaczenie nie pasuje... Ani jedno, ani drugie: MRZONKA to wyraz sztucznie utworzony, tzw. nowotwór literacki z połowy XIX wieku. Jego autorem jest Gustaw Zieliński, romantyk, należący do ukraińskiej szkoły poetów. Za podstawę słowotwórczą posłużył poecie nieużywany już dziś czasownik MŻEĆ ‘migotać’, ‘ukazywać się niewyraźnie’, ‘śnić na jawie’, ‘śnić’. A po to, żeby oddalić derywat od podstawy i – być może – nadać mu skojarzenia z czasownikiem MARZYĆ, celowo zmieniony został jego zapis: samo ż poeta zastąpił dwuznakiem rz.
Źródło: [SJP PWN; USJP; SJP L, II-I, 176; ESJP, II, 221, 235-236]