ŁUT SZCZĘŚCIA
il. Michał Bukowy
To bardzo przydatna rzecz! ŁUT SZCZĘŚCIA to odrobinka szczęścia, ale odrobinka bardzo istotna – to ‘odrobina szczęścia, która jest koniecznym warunkiem powodzenia’. Ponieważ jest tak ważna, niekiedy się mylimy i przypisujemy temu frazeologizmowi błędne znaczenie ‘dużo szczęścia’. Jest to niewłaściwe, dlatego że ŁUT to dawna jednostka masy, używana w różnych krajach i wynosząca około 12-13 gramów – a więc naprawdę niewiele. Skądinąd wiemy, że LEPSZY ŁUT SZCZĘŚCIA NIŻ CETNAR ROZUMU (cetnar to w dawnej Polsce 100 kg, a w Niemczech – 50 kg), więc może przy łucie szczęścia uda się nam to zapamiętać...
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]