Nie ma żadnej reguły, która nakazywałaby nam zapisywanie koniecznie wielkich lub koniecznie małych liter, jeśli numer domu zawiera i liczby, i litery. Podając adres, możemy pisać zarówno: ul. Magistracka 33A, jak i: ul. Magistracka 33a – wstawianie odstępu pomiędzy cyframi a literą nie jest wskazane, zwłaszcza jeśli po numerze budynku podajemy numer mieszkania: ul. Magistracka 33A m. 69. W niektórych wypadkach lepiej jednak posługiwać się wersalikami, są one bowiem bardziej czytelne. Zapis: ul. Powstańców Śląskich 2b niewiele różni się od zapisu: ul. Powstańców Śląskich 26, szczególnie gdy adres jest zapisany ręcznie i niezbyt starannie...
Źródło: [SO PWN; Baza CKS]