Ten przymiotnik nader często bywa używany w niewłaściwym znaczeniu, zwłaszcza w tłumaczeniach z angielskiego. Znaczenie angielskiego słowa critical nie pokrywa się ze znaczeniem polskiego przymiotnika KRYTYCZNY. W polszczyźnie krytyczny oznacza: 1. ‘naganny, niepochlebny’ (mieć krytyczny stosunek do czegoś), 2. ‘przełomowy’ (krytyczny moment), 3. ‘bardzo trudny’ (znaleźć się w krytycznym położeniu), 4. ‘stosujący metodę krytyki naukowej bądź literackiej albo oparty na takiej analizie’ (analiza krytyczna twórczości poety). Polski przymiotnik KRYTYCZNY – w przeciwieństwie do ang. critical – nie ma znaczenia ‘bardzo ważny, istotny’, ‘decydujący’. Nie piszemy zatem, że „coś ma krytyczne znaczenie”, tylko że coś ma ogromne znaczenie albo że jest niezwykle ważne; nie piszemy także, że „ktoś miał krytyczny głos w jakiejś sprawie”, tylko że ktoś miał decydujący albo rozstrzygający głos w jakiejś sprawie.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]