Kto by się spodziewał, że taki sobie zwykły przymiotnik KIEPSKI może pochodzić od wulgaryzmu? A tak właśnie jest: KIEPSKI ‘lichy, marny, nędzny, złej jakości’ to przymiotnik utworzony od rzeczownika KIEP, który obecnie jest już słowem przestarzałym, oznaczającym człowieka głupiego, nierozgarniętego, kilka wieków temu natomiast był bardzo, ale to bardzo brzydkim wyzwiskiem. W XV w. słowo KIEP miało znaczenie – jak byśmy to dzisiaj sformułowali – ‘żeński organ płciowy’ i nazwanie kogoś tym mianem mogło się skończyć rozprawą sądową lub – jeśli trafiło się na bardziej porywcze osoby – całkiem usprawiedliwionym rękoczynem.
Źródło: [SEJP Bor, 229; SJP PWN; SJP Dor]