Każdy DUDEK ma swój CZUBEK

Każdy DUDEK ma swój CZUBEK
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Rzadko się zdarza, by to samo słowo, wyrażenie czy powiedzenie miało dwa przeciwstawne znaczenia. KAŻDY DUDEK MA SWÓJ CZUBEK to właśnie takie ciekawe przysłowie. Ma dwa znaczenia: ‘każdy ma coś, czym się może pochwalić’ i ‘każdy ma jakąś wadę’. Skąd taka rozbieżność znaczeniowa? DUDEK to w dawnej potocznej polszczyźnie ‘głupiec, głupek, błazen’, bo DUDEK – ptak – to podskakuje, to przysiada, to stroszy czub na głowie, to znów go składa, słowem: wygłupia się, błaznuje, zachowuje się jak głuptas. Jego czubek jest dla niego powodem chwały, ale też tym, po czym rozpoznaje się go jako DUDKA – głupca – a zatem również oznaką ujemnej cechy charakteru, który mu przypisujemy.
Źródło: [SJP PWN; USJP]