Było o Leo Messim, pora więc, by na tapecie pojawił się Juliusz Leo. Juliusz Leo był zasłużonym krakowianinem, ekonomistą, prawnikiem, politykiem działającym w Galicji i prezydentem Krakowa pełniącym urząd przez trzy kadencje: od 1904 r. aż do śmierci, czyli do roku 1918.  
Nazwisko Leo – w przeciwieństwie do imienia Leo – jest odmienne, jest odmieniane i powinno być odmieniane (choć dopuszczalne jest pozostawienie tego nazwiska bez odmiany, jeśli zostanie poprzedzone odmienionym imieniem lub rzeczownikiem pospolitym). Poprawnie i starannie zatem: Juliusz Leo, Juliusza Lea, Juliuszowi Leowi, Juliusza Lea, Juliuszem Leem, o Juliuszu Leu, np. Juliusz Leo sfinalizował wykupienie od Austriaków Wawelu w 1905 r.; Ulica Juliusza Lea znajduje się w krakowskiej Krowodrzy; Regulację Wisły na terenie Krakowa zawdzięczamy Juliuszowi Leowi; Podczas uroczystości uhonorowano dawnego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i prezydenta Krakowa Juliusza Lea; Pamiątkowa moneta z Juliuszem Leem; Prezentacja pozwala dowiedzieć się więcej o Juliuszu Leu. 

Źródło:

[NSPP; WSPP; SO PWN; J. Bieniarzówna, J. Małecki, Dzieje Krakowa]