Określenie HOLONIM oznacza wyraz, który nazywa całość złożoną z jakichś części (z greckiego hólos ‘cały’ + onōma 'imię’). HOLONIM zawsze określa się w stosunku do czegoś: można powiedzieć, że coś jest HOLONIMEM czegoś lub że coś jest HOLONIMEM w stosunku do czegoś, np. słowo POCIĄG to holonim wyrazu WAGON; CZAPKA to holonim w stosunku do wyrazów POMPON czy DASZEK, KOSZULA to holonim słowa RĘKAW, zaś RĘKAW to holonim słowa MANKIET.
Źródło: [USJP; Baza CKS]