W dawnej, carskiej Rosji administrator prowincji, podporządkowany bezpośrednio cesarzowi, czyli carowi Rosji, nosił miano GENERAŁ-GUBERNATOR. Ta sama nazwa, ale dla nieco innej funkcji została przeniesiona do języka polskiego: w Królestwie Polskim GENERAŁ-GUBERNATOR to osoba sprawująca władzę cywilną i wojskową.Wątpliwości mogą się pojawiać, gdy trzeba będzie odmienić to połączenie w tekście. Odmieniamy zawsze oba człony (i piszemy bez spacji koło łącznika): generał-gubernator, generała-gubernatora, generałowi-gubernatorowi, generałem-gubernatorem, o generale-gubernatorze; generałowie-gubernatorowie lub generałowie-gubernatorzy, generałów-gubernatorów, generałom-gubernatorom, generałami-gubernatorami, o generałach-gubernatorach.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; NSPP; WSPP; USJP]