Piszemy albo łącznie, albo rozdzielnie – w zależności od tego, jaką częścią mowy jest wyraz lub człon GDZIEŻ(-), a więc od tego, jakie znaczenie ma być przekazane. Jeśli GDZIEŻBY oznacza ‘skądże; wcale nie’, to znaczy, że jest partykułą, a więc musi zostać zapisane łącznie z cząstką -BY, czyli piszemy GDZIEŻBY jako jeden wyraz, np. Gdzieżby tam cię puściła samego, zapomnij! Nie patrz tak na mnie, gdzieżbym mógł cię zostawić, przecież jesteś moim psem! Jeśli natomiast samo GDZIEŻ oznacza ‘gdzie’, to znaczy, że jest zaimkiem, a zaimki z cząstką -BY zapisujemy rozdzielnie, musimy więc zapisać GDZIEŻ BY jako dwa wyrazy, np. Gdzież by można było pojechać z trzema psami? Gdzież bym mógł to zostawić, schować, żeby nie znalazła i nie zabrała?
Źródło: [SO PWN; NSPP; WSPP; Baza CKS]