Zuzanna Kwapińska

Wprawdzie – zgodnie z regułą – połączenia przysłówków i imiesłowów zapisujemy rozdzielnie, a więc poprawnie: świeżo malowana (ławka), nowo narodzone (dzieci), mało słodzony (napój), jednak połączenia tego typu niekiedy się scalają i zaczynają być zapisywane łącznie. Zazwyczaj dzieje się to wtedy, kiedy poszczególne wyrazy, wchodzące w skład takiego połączenia, przestają oznaczać doraźne cechy obiektów, zaczynają natomiast odnosić się do cech stałych konkretnych obiektów, czyli kategoryzują te obiekty, a nie je określają. Niekiedy wiąże się to z modyfikacją lub zmianą znaczenia, a zmiana pisowni za każdym razem jest potwierdzana stosownym orzeczeniem Rady Języka Polskiego i odnotowywana w źródłach kodyfikacji.   
Przykładem połączeń przysłówka z imiesłowem, które pierwotnie były zapisywane jako wyrażenia, a z czasem się zleksykalizowały i zaczęły funkcjonować jako jednowyrazowe przymiotniki, są określenia NISKOSŁODZONY i WYSOKOSŁODZONY. Współcześnie stanowią one swego rodzaju terminy – NISKOSŁODZONY oznacza nie tyle ‘nisko, czyli mało słodzony’, ile ‘o niewielkiej zawartości cukru’, zaś – analogicznie – WYSKOSŁODZONY ‘o dużej zawartości cukru’.

Źródło:

[SO PWN; SJP PWN; RJP]