Męskie imiona zakończone na –usz, takie jak Tadeusz, Tymoteusz, Arkadiusz, Sergiusz czy Dariusz, w D. l.mn. zawsze przyjmują końcówkę –ów. Mówimy i piszemy tylko: kilku Tadeuszów, dwóch Tymoteuszów, trzech Arkadiuszów, czterech Sergiuszów i kilku Dariuszów (pamiętajmy, by nie tworzyć form typu: *Tadeuszy czy *Sergiuszy). W M. lmn. natomiast imiona te mogą mieć albo formy staranne, oficjalne, zakończone na –owie: (ci Tadeuszowie, dwaj Tymoteuszowie, trzej Arkadiuszowie, czterej Sergiuszowie i Dariuszowie), albo formy potoczne, często żartobliwe, zakończone na –e (te Tadeusze, Tymoteusze, Arkadiusze, Sergiusze i Dariusze).
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]