DLATEGO ŻE czy DLATEGO, ŻE...?

Przecinek umieszczamy najczęściej przed całym spójnikiem złożonym DLATEGO ŻE. Spójnik ten – złożony z dwóch wyrazów, z których żadnego nie można usunąć ani zastąpić innym – wprowadza zdania podrzędne przyczynowe: Zabrała ze sobą kota na ferie, dlatego że nie potrafi już się z nim rozstać; Kupiła te narty, dlatego że jej się bardzo podobały. Przesuwamy przecinek, wstawiając go pomiędzy DLATEGO a ŻE, tylko wtedy, gdy kładziemy specjalny nacisk na DLATEGO, np. Zabrała ze sobą kota na ferie dlatego, że nie potrafi już się z nim rozstać, a nie dlatego, że bała się go z tobą zostawić; Kupiła te narty właśnie dlatego, że jej się bardzo podobały, parametrów technicznych w ogóle nie brała pod uwagę.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN]