I tylko tak: DLATEGO ŻE – piszemy i mówimy DLATEGO ŻE, a nie „dlatego bo”. Możemy również zrezygnować z „dlatego” i mówić po prostu: BO – bo to, bo tamto, bo mi się nie chciało, bo tak i już! Niepoprawne – rażąco niepoprawne! – jest łączenie spójnika DLATEGO ze spójnikami BO, PONIEWAŻ. Spójniki BO i PONIEWAŻ to spójniki przyczynowe, wskazujące na powody zdarzenia: Zamówił szarlotkę, bo to jego ulubione ciasto / Zamówił szarlotkę, ponieważ to jego ulubione ciasto. Takie samo znaczenie ma spójnik złożony DLATEGO ŻE: Zamówił szarlotkę, dlatego że to jego ulubione ciasto. Natomiast samo słowo DLATEGO jest spójnikiem wynikowym, wskazującym na skutek, a nie na przyczynę, czyli takim jak WIĘC albo ZATEM: Szarlotka to jego ulubione ciasto, dlatego ją zamówił / Szarlotka to jego ulubione ciasto, więc ją zamówił.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN]