Daj CYNK
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Gdy chce się, żeby ktoś dał znak, jak będzie wiedział, że coś się wydarzy, albo kiedy i gdzie się wydarzy, mówi się: DAJ CYNK. Dlaczego DAJ CYNK, a nie na przykład „daj żelazo”? CYNK w znaczeniu ‘znak, umówiony sygnał, poufna informacja, ostrzeżenie’ to w polszczyźnie ogólnej zapożyczenie z gwary więziennej. W języku złodziei CYNK oznaczał ‘tajny sygnał dawany przez wspólnika’. Wyraz ten to germanizm, pochodzący od niemieckiego słowa Zinke dosłownie ‘sęk’, ‘szpic’ albo ‘ząb (w widłach, grabiach, grzebieniu’, używanego również w znaczeniu ‘znak’, a także ‘umowny znak, zwłaszcza dawany ruchem palca’ oraz ‘oznaczenie karty do gry, umożliwiające jej rozpoznanie podczas rozdania czy ciągnięcia’.
Źródło: [SJP PWN; USJP; SWO; SZNP; ESJP, I, 210]