Czy zdążysz DOBIEGNĄĆ do drzwi?

Czy tytułowe zdanie jest poprawne? Czy nie powinno jednak brzmieć: Czy zdążysz DOBIEC do drzwi?

Oba czasowniki: DOBIEC i DOBIEGNĄĆ są równie poprawne. Oba zdania zatem: Czy zdążysz DOBIEGNĄĆ do drzwi? i Czy zdążysz DOBIEC do drzwi? też są równie poprawne. DOBIEC i DOBIEGNĄĆ to czasowniki, które odmieniają się tak samo, w dodatku według tego paradygmatu, który zazwyczaj sprawia najwięcej trudności – Vc.

Trzeba pamiętać, że w czasie przeszłym poprawne są tylko krótkie formy: Uf! Zdążyłem! Dobiegłem do drzwi! (nie: „dobiegnęłem”, nie: „dobiegnąłem” i nie „dobiegnołem”); Może i nie byliśmy pierwsi, ale dobiegliśmy (nie: „dobiegnęliśmy”) do mety, a to się przecież liczy!

Źródło:

[SO PWN; SJP PWN; NSPP; WSPP]