CZY PAMIĘTACIE, JAK… ZAPISUJEMY LICZEBNIKI PORZĄDKOWE?

Liczebniki porządkowe zapisujemy albo słowami (np. pierwszy, piąty, siódma, dwa tysiące dwunasty, czterdziesty ósmy), albo cyframi z kropką (1., 5., 7., 2012., 48.). NIGDY nie piszemy: „1-go,” „w 5-tym”, „7-ej”, „2012-ego”, „48-mu”. Dodawanie końcówek fleksyjnych do cyfr jest niepoprawne! (Swoją drogą jest to ciekawe zagadnienie normatywne, taki zapis pojawia się bowiem od jakichś 200 lat – spotykamy go w dziewiętnastowiecznych tekstach beletrystycznych czy publicystycznych – nie wszedł jednak do normy i konsekwentnie jest uznawany za błędny). ZAPIS CYFROWO-SŁOWNY możemy stosować tylko, gdy zapisujemy wyrazy utworzone od połączenia liczebnika i przymiotnika czy liczebnika i rzeczownika, np. XIX wiek > dziewiętnastowieczny lub XIX-wieczny; 1 osoba > jednoosobowy lub 1-osobowy; 5 kondygnacji > pięciokondygnacyjny lub 5-kondygnacyjny (ale nie: „5-cio kondygnacyjny”!); 7 lat > siedmioletni lub 7-letni; 2012 elementów > dwatysiącedwunastoelementowy lub 2012-elementowy; 48 koni > czterdziestoośmiokonny lub 48-konny. Przez długi czas uznawano za niepoprawne tworzenie form męskoosobowych od liczebników innych niż pierwszy, drugi, trzeci, czwarty (pierwsi, drudzy, trzeci, czwarci). „Wielki słownik poprawnej polszczyzny” pod red. A. Markowskiego pierwszy uznał za dopuszczalne, choć rzadkie, seryjne tworzenie form męskoosobowych od innych liczebników porządkowych (np. piąci, szóści, siódmi). Jeśli zapisujemy liczebnik porządkowy cyframi, to kropkę, którą powinniśmy po nim umieścić, koniecznie pomijamy w dwóch wypadkach: - zapisując datę z miesiącem pisanym słownie, np. 7 maja, 28 czerwca (nie: „7. maja”); - podając godzinę, np. we wtorek o 18, w środę o 19 (kropkę musimy pominąć, zapis „w środę o 19.” jest niepoprawny).
Źródło: [SO PWN; NSPP; WSPP; Baza CKS]