Czy zdanie zakończone wykrzyknikiem i pytajnikiem jest zdaniem pytającym czy wykrzyknikowym? W szkolnej klasyfikacji, w której raczej unika się klas pośrednich, o typie zdania przesądza ostatni znak interpunkcyjny. Dlatego zdania „Byłeś tu!?”, „Skąd wiesz!?” uznawane są za pytajne, a zdania „Byłeś tu?!”, „Skąd wiesz?!” za wykrzyknikowe. W innych ujęciach mówi się w takim wypadku o zdaniach pytajno-wykrzyknikowych czy wykrzyknikowo-pytajnych.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]