Co przestępuje PRZESTĘPCA?

Co przestępuje PRZESTĘPCA?
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Jak to co? Oczywiście prawo! Inaczej mówiąc: przepisy, normy, zakazy, reguły. Tyle że dzisiaj w tym znaczeniu już nie mówimy PRZESTĘPUJE czy PRZESTĄPIŁ, ale PRZEKRACZA lub PRZEKROCZYŁ. Dawniej mówiło się więc, że ktoś PRZESTĄPIŁ PRAWO, rozkaz, ustawę itp., czyli ‘postąpił wbrew prawu, rozkazowi, ustawie itp.’, a dzisiaj mówimy, że ktoś PRZEKROCZYŁ PRAWO, czyli ‘postąpił wbrew prawu, złamał, naruszył prawo’. Możemy również użyć czasowników WYKRACZAĆ i WYKROCZYĆ - ich znaczenie znakomicie różnicuje składnia: jeśli WYKRACZAMY POZA coś, to przekraczamy jakieś granice (np. Wykraczamy poza normy towarzyskie, mlaskając podczas jedzenia), a jeśli WYKRACZAMY PRZECIW czemuś, to dopuszczamy się jakiegoś przewinienia. Kiedy zaś ktoś WYKRACZA PRZECIW PRAWU, to dopuszcza się czynu zabronionego, czyli WYKROCZENIA lub PRZESTĘPSTWA.
Źródło: [NSPP; WSPP; USJP; SJP PWN]