Marcelina Jarnuszkiewicz

Zeschłe kwiaty, chwasty, zielsko, gęste zarośla, krzaki, chaszcze, chrust i różne drobne gałązki, trzcinowisko czy nadbrzeżny gąszcz rozmaitych roślin – wszystko to można określić mianem CHABAZIE. W zależności od regionu przeważa takie lub inne znaczenie.
Forma CHABAZIE to liczba mnoga – te CHABAZIE. Jeden to CHABAŹ – ten CHABAŹ. Dawniej CHABAZIE lub CHABUZIE były nazwą zbiorową w liczbie pojedynczej: to CHABUZIE – tak jak na przykład to badziewie.
Poprawnie zapisujemy to słowo przez ch, a nie przez samo h, choć formy „habaź” i „habazie” pojawiały się w tekstach już od dawna i pojawiają się również dzisiaj, przez co bywają odnotowywane w niektórych słownikach, zawsze jednak z odesłaniem do właściwej formy: CHABAŹ.

Źródło:

[SO PWN; SEPP; SW, I, 268; SGP, I, 169; SWil, 148]