A CHACHARY żyją...
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Pamiętacie ogniskową, nie całkiem przyzwoitą piosenkę, której refren zaczynał się od słów „A chachary żyją...”? CHACHARY z tejże piosenki to dawny regionalizm, ale nie taki całkiem zwyczajny, bo „wielokierunkowy”. CHACHAR przeniknął do potocznej polszczyzny z różnych regionalnych odmian języka. W znaczeniu ‘łobuz, chuligan’ to regionalizm lwowski, w znaczeniu ‘włóczęga, bezdomny’ to regionalizm śląski (na Śląsku słowo CHACHAR było również pogardliwym i obraźliwym określeniem kogoś niepochodzącego z miasta), w okolicach Krakowa natomiast CHACHAR to połączenie znaczeń lwowskiego i śląskiego: ‘chuligan, ulicznik’.
Źródło: [SJP Dor; SW; USJP; SJP PWN; SO PWN]