Wszystkie trzy formy są poprawne. Możemy powiedzieć, że BRAK nam czasu albo że BRAKNIE nam czasu, albo że BRAKUJE nam czasu. Czasownik BRAKNĄĆ i jego forma BRAKNIE są tak samo poprawne jak BRAK, BRAKOWAĆ i BRAKUJE, należą jednak do wyższego rejestru: są książkowe i obecnie rzadziej używane. Pamiętajmy, że BRAK, BRAKNIE i BRAKUJE zawsze CZEGOŚ (nigdy: na czymś). Poprawnie zatem: BRAK / BRAKNIE / BRAKUJE mi już cierpliwości do niego! (nie: na cierpliwości0; BRAK / BRAKNIE / BRAKUJE mu wytrwałości i zapału do pracy (nie: wytrwałości). Konstrukcja „na czymś” łączy się w podobnym znaczeniu z zaprzeczonym czasownikiem ZBYWAĆ, np. Nie zbywa mu na bezczelności! Nie zbywało im na pieniądzach, ale jakoś dawali sobie radę.
Źródło: [NSPP; WSPP; SJP PWN]