BOTWINKA
il. Art Group

BOTWINA, BOĆWINA, BOTWINKA lub BOĆWINKA jest najlepiej znana jako nazwa smacznej, wiosennej zupy z młodych listków i łodyg buraków. Co ciekawe, tym samym mianem określamy nie tylko młodą buraczaną nać, z której ową zupę przyrządzamy, ale i samą roślinę – buraka liściowego, którego liście i łodygi do tej zupy wejść powinny. Choć warto wspomnieć, że są i tacy, którzy uważają, że nazwę BOĆWINA powinno się pozostawić tylko jako określenie rośliny. Wbrew jednak temu, co mogłoby się wydawać, w polszczyźnie to nie zupa wzięła nazwę od rośliny, tylko roślina od zupy. Najpierw bowiem zapożyczyliśmy nazwę potrawy, a dopiero później przenieśliśmy ją na jej główny składnik. W białoruskim, z którego zapożyczyliśmy formy BOTWINA i BOĆWINA, było jednak odwrotnie. Forma botvina, pochodząca jeszcze z języka staroruskiego, to słowo utworzone od dawniejszego botva ‘nać’, które z kolei wywodzi się z prasłowiańskiego czasownika *bъtěti ‘butwieć’.

Źródło:

[SJP PWN; ESJP, I, 68]