BLISKO, BLIŻEJ, NAJBLIŻEJ…

BLISKO, BLIŻEJ, NAJBLIŻEJ…
il. Karolina Sroka

Nauczeni w szkole, że Ż wymienia się na Z, obeznani z formami graficznymi BLIŻEJ, NAJBLIŻEJ, BLIŻSZY, WĘŻSZY, możemy często chcieć napisać „blizko” zamiast BLISKO, „blizki” zamiast BLISKI czy „wązki” zamiast WĄSKI. Obecnie taki zapis to oczywiście błąd ortograficzny, ale przed 1936 rokiem, czyli przed reformą ortografii, obowiązywała pisownia przez Z. W 1936 roku ujednolicono jednak zapis przymiotników i przysłówków, tak żeby wyeliminować rzadko spotykane zakończenia -zko, -zki i żeby przymiotniki te kończyły się tak jak większość, czyli na -ski. A w szkołach na lekcjach ortografii dodano zasadę, że Ż wymienia się również na S.

Źródło:

[SO PWN; NSPP; WSPP; SEJP Bor, 29; ESJP, I, 56]