BALNEOTERAPIA
il. Marcelina Jarnuszkiewicz

to inaczej ‘wodolecznictwo’, czyli ‘leczenie za pomocą kąpieli mineralnych, gazowych i borowinowych, często połączone z leczeniem pitnymi wodami mineralnymi i leczeniem klimatycznym’. Człon balneo- pochodzi od łacińskiego rzeczownika balneum 'łaźnia, kąpiel’. Wskazuje na związek danego wyrazu z kąpielą, łaźnią, ale także szerzej – z wodami leczniczymi.

Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]