ARKANA (lub ARKANY) w znaczeniu ‘szczegóły jakiejś wiedzy lub umiejętności wiadome tylko znawcom’ to wcale nie jest metaforyczne użycie słowa ARKAN w znaczeniu ‘długi sznur zakończony pętlą, używany do chwytania koni’. ARKANA ‘tajniki, sekrety’ i ARKAN ‘lasso’ to wyrazy niemające ze sobą w zasadzie nic wspólnego. ARKANA (ARKANY) pochodzą z łaciny: łacińska forma arcana oznacza ‘tajemnice’. ARKAN natomiast to zapożyczenie z języków tatarsko-tureckich i pozostałość po XVII-wiecznych wojnach.
Źródło: [SJP PWN; USJP; ESJP, I, 15-16]