ZASÓB – wyraz mający formy liczby pojedynczej i mnogiej – to inaczej ‘zapas’, a ZASOBY – mające tylko formy liczby mnogiej – to ‘złoża surowców mineralnych’. Słowa ZASÓB używamy zarówno w odniesieniu do zapasów materialnych, jak i niematerialnych, przy czym o tych pierwszych mówimy raczej ZASOBY (np. zasoby finansowe, zasoby mieszkaniowe, zasoby biblioteczne), a o tych drugich – ZASÓB (np. zasób wiedzy, zasób doświadczenia, zasób umiejętności). Słowo ZASÓB pochodzi od wyrażenia przyimkowego ZA SOBĄ, ale w znaczeniu ‘jeden po drugim, jeden za drugim, po kolei, stale, bez przerwy’, a nie ‘za własną osobą’. Dostrzeżono zatem, że kolejne pokłady złóż następowały tuż po sobie (za sobą), jeden po drugim, przez co tworzyły ZASOBNE skupisko drogocennych bogactw naturalnych. Utworzony od rzeczownika ZASÓB przymiotnik ZASOBNY oznaczał dawniej nie tylko ‘bogaty’, lecz także ‘zapasowy’, a nawet ‘tylny, końcowy’ (ostatni z tych następujących za sobą, jeden po drugim).
Źródło: [SJP PWN; NSPP; WSPP; SJP Dor; SEJP Bor, 731]