ZASŁONIĆ ZOO
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Czy można powiedzieć „zasłonić zoo” w znaczeniu wprowadzenia tam słoni? Pewnie, że można – tylko czy to będzie zrozumiałe? Wprawdzie ten czasownik ZASŁONIĆ, który znamy ze słowników, nie ma ze SŁONIEM nic wspólnego i oznacza ‘sprawić, by coś stało się niewidoczne’ lub ‘odgradzając, ochronić kogoś lub coś przed czymś’ (etymologicznie wiąże się z OSŁANIANIEM i ZASŁONĄ), ale polszczyzna lubi żarty językowe i chętnie użycza swych zasobów namiętnym facecjonistom. A wracając do naszego pytania: można zażartować, że nowy dyrektor ZASŁONIŁ ZOO, sprowadzając kolejne cztery słonie – ale takie zoo będzie wtedy ZASŁONIONE, a nie ZASŁONIĘTE (chyba że słonie doszczętnie zasłonią słońce, a nawet tabliczkę z napisem „Zoo”).
Źródło: [USJP; SJP PWN; SEJP Bor, 399]