Wiecie, dlaczego TYDZIEŃ odmienia się: TYDZIEŃ – TYGODNIA, a nie (jak można by się spodziewać): tydzień – „tydźnia” lub „tydzienia”? Etymologicznie TYDZIEŃ to TEN DZIEŃ – czyli ten sam dzień po upływie tygodnia, po kolejnych siedmiu dniach (dopiero później znaczenie zmieniło się na ‘siedem kolejnych dni’). Pozostałością po pochodzeniu jest odmiana – w słowie TYDZIEŃ zachowała się szczątkowa fleksja wewnętrzna: TYDZIEŃ – TYGODNIA, TYGODNIOWI, TYGODNIEM, TYGODNIU. Dawniej odmiana była inna: tydzień – tego dnia, później : tydzień – tegodnia albo tydzień – tydnia / tydźnia / tyźnia. Ostatecznie zwyciężyła wersja, której używamy do dzisiaj.
Źródło: [SEJP Bor, 657; SJP PWN; NEP PWN]