TULIPAN
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Nazwa nie pochodzi od tulenia pana czy przez pana, tylko jest zapożyczeniem. Jedni językoznawcy mówią: włoskim (wł. tulipano), drudzy: niemieckim (dawne nm. Tulipan, dziś skrócone do Tulpe). Jeszcze w czasach Jana III Sobieskiego i królowej Marysieńki tulipan zwany był tulipantem. Pierwotnym źródłem nazwy tego kwiatu we wszystkich językach najprawdopodobniej było dawne tureckie słowo tülbend ‘turban’ – roślinę nazwano tak ze względu na podobieństwo kielicha kwiatu do zawoju, którym okrywano głowę.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]