Przyjmuje się, że słowo SPIRYTUS polszczyzna zapożyczyła z języka niemieckiego, w którym określenie der Spiritus miało pierwotnie szersze znaczenie i oznaczało po prostu ‘alkohol’. Do niemczyzny natomiast Spiritus przeszedł już bezpośrednio z łaciny. W łacinie połączenie SPIRITUS VINI znaczy dosłownie „duch wina”, a określenia tego używali starożytni w odniesieniu do zapachu wina, bo przecież to właśnie w aromacie mieści się duch smaku.
Źródło: [SJP PWN; USJP; WSNP, WSPN; SŁP]