To nieczęste już dziś określenie oznacza ‘ironiczny, gorzki, szyderczy, złośliwy’ i łączy się nie tylko ze słowem śmiech, chociaż w tym połączeniu występuje najczęściej. SARDONICZNY może być też humor, uśmiech, grymas. Określenie to pochodzi bezpośrednio z łaciny, do której z kolei trafiło z greki. W obu językach starożytnych występowało w stałych połączeniach leksykalnych: łac. sardoni(c)us risus, gr. sardónios / sardánios gélōs ‘szyderczy, gorzki, ironiczny śmiech’. Wyrażenie UŚMIECH SARDONICZNY stało się również terminem medycznym, oznaczającym grymas twarzy wywołany skurczem mięśni mimicznych, występujący w niektórych chorobach, głównie w tężcu.
Źródło: [SJP PWN; USJP; SWO PWN; NSPP; SFJP]