Czy to możliwe, by wyraz POLĘDWICA pochodził od niemieckiego określenia Polenwitze, czyli ‘dowcipy o Polakach’? Oczywiście, że nie! To tylko przypadkowe podobieństwo brzmienia. POLĘDWICA (dawniej też: polędźwica) to mięso wykrojone z lędźwi zwierzęcia (‘po lędźwiach’ leżące), lędźwie zaś – i nasze, i zwierzęce– to końcowy odcinek pleców lub grzbietu, od żeber po pas miedniczny.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SEJP Bor; ESJP]