PLUDRY
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Krótkie, bufiaste spodenki – z niemieckiego Pluderhose, od pludern ‘wzdymać się, wybrzuszać się, puszyć się’ + Hose ‘spodnie’ – we Francji i w Niemczech były częścią ubioru dworskiego lub żołnierskiego już od XVI w. W Polsce się nie przyjęły (albo też: przyjęły się tylko w określonych kręgach), a PLUDRY stały się wyznacznikiem cudzoziemskiego stylu bycia i hołdowania cudzoziemskiej modzie. W czasach kontrreformacji, kiedy to, co obce, było negatywnie postrzegane, określenie PLUDRY nabrało pejoratywnego odcienia i zaczęło być używane jako przezwisko (to nacechowanie słowa utrzymało się zresztą do początków XX w.). Nazywano tym mianem Niemców, od XVI w. noszących krótkie PLUDERKI i kuse odzienie wierzchnie – w przeciwieństwie do Polaków, okrywających spodnie (jak sama nazwa wskazuje – przeznaczone do noszenia pod spodem) połami długich szat męskich: kontuszów, sukman, płaszczy, opończy.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; USJP; ESJP, II, 611]