PIŁKA
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Piłka nożna, którą dzisiaj znamy i którą tak chętnie oglądamy, narodziła się rzecz jasna w XIX w. na Wyspach Brytyjskich, ale to nie znaczy, że nasi przodkowie nigdy wcześniej piłki nie kopali. Z rozmaitych zachowanych źródeł pisanych wiemy, że w XVI, XVII i XVIII w. na ziemiach polskich grali W PIŁĘ – tak ją wówczas zwano – głównie mnisi w klasztorach. PIŁKA to genetycznie ‘mała piła’, czyli ‘mała kula do gry’, a PIŁA w tym znaczeniu to bezpośrednie zapożyczenie z łaciny – łac. pila, pilae oznacza ‘kula do gry’. Natomiast PIŁA w zn. ‘narzędzie do cięcia’ to słowo rodzime, jeszcze prasłowiańskie.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]